cropped-favicon.png
  1. Hem
  2. »
  3. Produkter
  4. »
  5. Ogräsbekämpning Hetvatten
  6. »
  7. Ogräsbekämpning K-Heat

OGRÄSBEKÄMPNING

OGRÄSBEKÄMPNING

trött på att bekämpa ogräs manuellt… Eller inte vill belasta din trädgård eller förvaltningens grönområden med gifter…

…då är k-heat Eco Weedkiller perfekt för dig!

Eco Weedkiller är världens första fossilfria enhet för ogräsbekämpning med 100°C vatten. Enheten har utvecklats för lätt och säker användning.

Ogräsbekämpning är därmed möjlig utan kemikalier eller gifter och med ett väldigt litet koldioxidavtryck. Livscykelpåverkan (LCA) är låg vid användning av Eco Weedkiller hetvattenenhet. Enhetens ”hjärta” är gjord av rostfritt stål, vilket garanterar en lång livslängd. När din Eco Weedkiller efter många års bruk når slutet av sin livscykel kan den nästan helt och hållet återvinnas, vilket miljön tackar för.

K-HEAT ECO WEEDKILLER GARDEN

K-HEAT Eco Weedkiller är världens första ogräsbekämpningsenhet med 100°C varmt vatten, speciellt designad för enkel och säker individuell användning. Om du är trött på att bekämpa ogräs med manuellt arbete, eller inte vill belasta din trädgård eller grönområden med gifter, då är detta den perfekta produkten för dig. Efter behandlingen kommer växterna att vara helt döda inom 1-2 veckor, och kan enkelt tas bort t.ex. med sotning eller genom att låta den naturligt föras tillbaka till naturen. Kärnan är gjort av rostfritt stål, vilket garanterar en lång livslängd. Eco Weedkiller Garden varmvattenberedare bygger på exakt samma princip som proffsmodellerna, dvs 100°C varmvatten.

K-HEAT ECO WEEDKILLER PRO SP

K-HEAT Eco Weedkiller kommer med ny hetvattenbaserad teknologi för ogräsbekämpning. Eco Weedkiller Pro SP-serien är baserad på dosuppvärmning, och är avsedd för behandling av flera små ytor. Pro Sp-enheten låter dig utföra ett obegränsat antal mycket korta behandlingar samtidigt som vattnets temperatur hålls konstant. Aggregatet behåller värmen i minst åtta timmar och behöver inte anslutas till elnätet eller vatten under användning. Pro SP är nästan helt tyst i drift, bara susningen från munstycket talar om för användaren att vattnet är tillräckligt varmt för ogräsbekämpning. Den är ett utmärkt val för platser där buller kan vara störande.

Jag önskar offert på
K-Heat Eco Weedkiller Garden

Jag önskar offert på
K-Heat Eco Weedkiller Pro SP