cropped-favicon.png
  1. Hem
  2. »
  3. GDPR

Senast uppdaterad: 19 januari 2021

GDPR – DEN ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Enligt reglerna och föreskrifterna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ber vi dig att läsa Bepps (Lund) (nedan benämnd Bepps) villkor och integritetspolicy.

BEPPS VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Bepps förbinder sig att skydda och respektera den personliga integriteten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 av den 27 april 2016. Denna integritetspolicy beskriver när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan lämna ut dem till andra och hur vi skyddar dem. Integritetspolicyn är tillämplig när vår databas används för att göra direktutskick av erbjudanden och allmän information om Bepps verksamhet och om Bepps kunders verksamhet.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

  • När någon registrerar sig hos oss
  • När någon har en personlig kontakt med oss genom korrespondens, på telefon, via sociala medier, i vår online-butik eller genom vår webbplats.

VARFÖR SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och använder personuppgifter huvudsakligen för att kommunicera med personer och hålla dem uppdaterade om kundens och Bepps aktiviteter. Vi samlar även in uppgifter om deras dagliga arbete genom enkätutskick.

VI KAN ANVÄNDA DINA UPPGIFTER I FÖLJANDE SYFTEN

Skicka information inom speciella områden eller om vissa varor, till exempel genom nyhetsbrev som personen ifråga har begärt. Dessa nyhetsbrev kan innehålla information om evenemang, konferenser, kundaktiviteter, våra samarbetspartners online-butiker och kampanjer såsom skötsel, varor och tjänster. Sådan information erhålls genom en prenumeration och kräver den enskilde individens samtycke.   

Skicka information som du har begärt om tjänster. Genomföra direkta aktiviteter när det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse för det. Informera om innehåll och plats för ett webbinarium eller evenemang som du har anmält dig till.

Svara på en förfrågan som mottagits genom ”Kontakta mig” eller andra webbformulär som ”du” har fyllt i på vår webbplats eller genom andra kanaler, till exempel sociala medier.

Följa upp mottagna önskemål och förfrågningar. Ge dig tillgång till och erbjuda tjänster som ingår i företagets verksamhet. Utföra avtalsmässiga skyldigheter såsom orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande. Avtalet kan vara skrivet direkt med en kund till Bepps, en samarbetspartner till Bepps eller med kunden. Informera dig om eventuella avbrott. Kontakta dig för att ta reda på dina åsikter på specifika områden och om våra tjänster. Administrera en anställningsansökan/ledig tjänst.

VÅR RÄTTSLIGA GRUND TILL INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling av personuppgifter sker efter att datasubjektet har lämnat sitt samtycke i ett ”Samtyckesformulär” i vilket dokumentation om det samtycke som individen har lämnat sparas. Samtycken från enskilda individer sparas och dokumenteras alltid i våra system.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ AVTAL

Vi använder personuppgifter för att fullfölja det vi förbinder oss till enligt avtal och överenskommelser med samarbetspartners, kunder och leverantörer.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ LEGITIMT INTRESSE

Vi kan använda personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om datasubjektens integritetsintressen inte åsidosätter det intresset. För att fastställa den rättsliga grunden för datainsamling görs vanligtvis en analys då ett ömsesidigt intresse mellan Bepps, kunden och den enskilde individen eller företaget identifieras. Denna rättsliga grund har huvudsakligen med våra kommunikationssyften att göra. Vi informerar alltid individer om deras rätt till personlig integritet och om syftet med att samla in personuppgifter.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Utöver ert företagsnamn och kontaktinformation samlar vi in namn, telefonnummer, titel, adress, land och e-postadress. Vi kan även samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig vid kommunikation och aktiviteter hänförliga till tjänster, till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbplatser kan vi samla in uppgifter om IP-adress och vilka aktiviteter som gjorts på webbplatsen.

Om du delar foton eller filmer, gör inlägg eller kommenterar osv på våra sociala medier kan informationen läsas av vem som helst och användas i syften som Bepps, kunden eller du inte har kontroll över. Därför är Bepps inte ansvarig för eventuell information som du postar på de olika kommunikationskanaler som våra kunder är aktiva i.

Om du söker anställning hos Bepps samlar vi in de uppgifter som du tillhandahåller under ansökningsprocessen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi anser att det är nödvändigt för att fullfölja syftet i vilket personuppgifterna samlades in. Vi tar även hänsyn till att vi behöver kunna svara på dina förfrågningar eller lösa eventuella problem, efterleva lagstadgade krav och ombesörja eventuella rättsliga krav/reklamationer. Dessutom sparar vi uppgifter för vårt eget skydd och vår egen säkerhet.

Detta betyder att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tid efter din sista kontakt med oss. När insamlade personuppgifter inte längre behövs raderar vi dem på ett säkert sätt. Vi kan behandla uppgifter i statistiska syften men i sådana fall anonymiseras uppgifterna.

DINA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

  • Rätt att begära en kopia av de personuppgifter som Bepps har sparat om dig
  • Vänligen kontakta pua@bepps.se
  • Rätt att begära att Bepps rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller inaktuella
  • Rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken till behandling av personuppgifter, till exempel ditt samtycke till att ta emot digital marknadsföring
  • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter ifall databehandling är baserat på legitimt intresse och/eller direktmarknadsföring

Eventuella frågor om din rätt till personlig integritet skickas till pua@bepps.se

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH WEBBFYRAR (WEB BEACONS)

Vi använder cookies och webbfyrar (”navigeringsinformation från webbsidor”) för att samla in information när du besöker Bepps webbplats, andra webbplatser eller andra online-butiker som vi driver och administrerar. Navigeringsinformation från webbsidor innefattar standardinformation från din webbläsare, såsom typ av webbläsare och webbläsarens språk, din IP-adress och hur du navigerar på Bepps webbplatser, till exempel vilka webbsidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

Informationen används för att få Bepps webbplats att fungera effektivare, för att ge Bepps information och för att samla in personlig data såsom vilken typ av webbläsare och vilket operativsystem som används, vilka sidor man länkar till, hur man navigerar sig fram på webbplatsen, ISP-domän osv, i syftet att förstå hur besökare använder en webbplats. Cookies och liknande teknologi hjälper oss att skräddarsy vår webbplats till dina personliga behov såväl som att upptäcka och förebygga hot mot och överträdelser av säkerheten. Om cookies och webbfyrar används enskilt identifierar de inte dig personligen.

DELAR VI MED OSS AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON?

Vi varken delar, säljer, hyr ut eller byter dina personuppgifter med någon tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall som beskrivs nedan:

UTOMSTÅENDE TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR OMBUD FÖR OSS

Vi kan dela med oss av dina uppgifter till våra kunder, externa samarbetspartners och leverantörer samt andra samarbetsorganisationer i syfte att de ska tillhandahålla dig tjänster på uppdrag av oss.

Vi har ett nära samarbete med olika utomstående tjänsteleverantörer för att de ska tillhandahålla tjänster som är skapade för att tillgodose dina utökade behov avseende våra aktiviteter. När du köper eller ställer frågor om varor och tjänster använder den utomstående tjänsteleverantören dina uppgifter för att ge dig information och fullfölja sina förpliktelser enligt eventuella beställningar eller kontrakt som du har ingått med dem. I vissa fall är våra utomstående tjänsteleverantörer personuppgiftsbiträde för att behandla dina uppgifter och vi rekommenderar dig därför att läsa deras integritetspolicy och underteckna ett databehandlingsavtal. Dessa utomstående tjänsteleverantörer delar med sig av dina uppgifter till oss och vi använder dem i enlighet med den här integritetspolicyn.

OM DET KRÄVS ENLIGT LAG

Vi lämnar ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi som företag har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt att lämna ut dem för att skydda våra företagsrättigheter och/eller för att efterleva rättsliga åtgärder, domstolsavgöranden eller rättsliga förfaranden. Vi gör dock vad vi kan för att säkerställa att din integritet fortsätter att skyddas.

ANVÄNDNING AV UNDERLEVERANTÖRER (PERSONUPPGIFTSBITRÄDE OCH UNDERLEVERANTÖRER TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDE)

Vi kan använda underleverantörer till att behandla personuppgifter på uppdrag av oss och vi har då ansvar för att de förbinder sig att följa den här integritetspolicyn och tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att låta dem underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att så sker.

Om personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter utanför EU/EES måste sådan behandling ske i enlighet med EU:s Privacy Shield-ramverk, EU:s standardavtalsklausuler vid överföring till tredje land, eller annan specifikt uttryckt laglig grund för överföringen av personuppgifter till ett tredje land.

Om avtal ingås med en ny underleverantör eller om det sker någon förändring bland vår verksamhets underleverantörer blir du informerad i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. Ett register över godkända underleverantörer är en del av vårt databearbetningsavtal.

ÄNDRINGAR I Bepps AB:s VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Bepps förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i den här integritetspolicyn. Aktuell version kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn ibland för att försäkra dig om att du inte har några invändningar mot eventuella ändringar. 

Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar våra integritetsrutiner kommer vi att meddela dig genom e-post eller tillkännage det på vår webbplats innan ändringen träder i kraft.

Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar våra integritetsrutiner kommer vi att meddela dig genom e-post eller tillkännage det på vår webbplats innan ändringen träder i kraft.

DIN RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta pua@bepps.se.