cropped-favicon.png
“En Robotgräsklippare på golfbanan fanns inte i våra tankegångar.”
– Inte förrän Bepps kontaktade vår banchef Joakim Kellerman och erbjöd sig att demonstrera en CEORA™, Husqvarnas nästa generations robot­gräsklippare, började tanken växa fram kring vilka fördelar som den kan medföra. Bepps erbjöd även att placera en på prov vilket gjorde det extra intressant, säger Katarina Csanta, klubbchef Kävlinge Golfklubb.

En Robotgräsklippare på golfbanan fanns inte i våra tankegångar.

Inte förrän Bepps kontaktade vår banchef Joakim Kellerman och erbjöd sig att demonstrera en CEORA™, Husqvarnas nästa generations robot­gräsklippare, började tanken växa fram kring vilka fördelar som den kan medföra. Bepps erbjöd även att placera en på prov vilket gjorde det extra intressant, säger Katarina Csanta, klubbchef Kävlinge Golfklubb.

Katarina – vi har några frågor som vi vill ställa till dig och även följa upp kring den artikel som du publiserade i samband med Bepps installation av CEORAn.

Katarina Csanta
klubbchef Kävlinge Golfklubb

När Bepps installerade CEORAn, vilka förväntningar hade ni?
Eftersom vi inte hade tänkt på att en robotgräsklippare skulle kunna hantera en golfbana så hade vi inga förväntningar utan inväntade med spänning resultatet. Tidigare hade vi nog mest förknippat robotgräsklippare med mer avgränsade och enklare områden som exempelvis driving range. Vi ville helt enkelt öka vår kunskap kring vad den nya teknologin skulle kunna bidra med.

Är pionjär rätt benämning på vad du och ni kände er som när ni sa ja till Bepps förslag?
Vi är väldigt öppna för förändringar och nya innovationer när det kommer till områden där vi kan se förbättringar, som exempelvis hållbarhet, kvalitet men också tidseffektivitet.

Du kallade CEORAn ”en självgående rackare” i din artikel kring installationen. Hur blev din upplevelse under de 4 veckor som ni hade CEORAn på prov?
Framförallt vill jag betona den fantastiska kvalitet som det blir vid klippningen. Frekvent klippning skapar en jämnare gräsmatta och att den är alltid I bra skick. Vi lät CEORAn klippa vår korthålsbana, vilken är det första man ser när man närmar sig Kävlinge Golfklubb och skapar därmed ett bra första intryck.

I artikeln kring installationen av CEORAn lyfte ni fram er omsorg kring de små djuren i naturen och vikten av att skydda dem mot skador. Hur gick det?
Jag läste på lite om hur Husqvarna arbetar för att minimera skaderisken för igelkottar och kom över studier från bl a universiteten i Ålborg och Oxford som bekräftade detta, så det kändes tryggt att veta.

Hur ser ert Hållbarhetsprogram ut?
Vi började 2018 med att installera solcellspaneler som producerar 77 000 kW per år. Vi har bytt ut all belysning till LED. 2022 installerade vi en ny pumpanläggning för bevattningen som är energisnål och som minskat vattenförbrukningen då den orsakar mindre läckage.
Vi tittar nu också på att ersätta några gamla värmepumpar med nya modeller med högre verkningsgrad.

Detta leder till min sista fråga – kommer ni framöver att investera i nya innovationer och ny teknik, som exempelvis CEORAn?
Robotgräsklippare för golfbanor är här för att stanna och det är min övertygelse att detta är framtiden. Det här kommer vi garanterat att titta närmare på så fort tillfälle ges. Med systematisk klippning och virtuella gränser blir det enklare än någonsin att hantera stora grönytor – samtidigt som vi får riktigt bra resultat och jämn kvalitet.

Tusen tack för att du tog dig tid och önskar lycka till med framtidens investeringar. 

Bepps Redaktion

SENASTE NYTT FRÅN BEPPS