Alla reklamationer av transporter ska gå via DHL, följ instruktionerna nedan:

Fyll i formuläret och skicka så kontaktas du av DHL inom 1-2 arbetsdagar.

Alternativt ring DHL på telefonnummer 0771-345 345 (val #1 därefter val #4).