Bepps har följande skyldigheter vid försäljning av motordrivna produkter:

 

  1. Bepps är auktoriserad återförsäljare och servande fackhandel avseende de produkter som tillhandahålls via bepps.se. Det innebär att när du som kund köper en motordriven produkt kommer vi att packa upp, färdigmontera, utföra leveranskontroller samt i förekommande fall även installera maskinen hos kund. Vid web-/telefonorder påvisar kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer och support genom Bepps kundtjänst.
  1. Den motordrivna produkten kommer att överlämnas till er tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vår personal kommer att ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.

 

Med varje produkt följer bruksanvisning med säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter skall följas.

 

Våra leverantörers krav på leveransservice innebär att vi öppnar originalkartongen och gör den inspektion och montering på maskinen som vi är ålagda av leverantörerna enligt ovan. Lådan kommer därför att ha dubbel tejp. Det här borgar för att du som kund ska få den bästa upplevelsen av din motordrivna produkt och bli en nöjd användare framöver.